پیچ و مهره

پیچ و مهره

پیچ و مهره

پیچ و مهره به عنوان یک اتصال موقت با جس های مختلفی مثل گالوانیزه، فولادی، استیل، برنجی و غیره در انواع مختلف مثل پیچ شش گوش، پیچ تخت، پیچ شانه دار، پیچ سر دکمه ای، پیچ سر آلن، پیچ تنظیم و غیره با طول و رزوه های مختلف تولید می شوند.

قیمت پیچ و مهره

قیمت برای پیچ با جنس آهن با روکش گالوانیزه سفید که طول و قطر آن در جدول زیر می باشد با قیمت هر عدد شرح داده می شود.

 

 

خرید پیج و مهره

 

پیچ و مهره M6 قیمت (تومان)
قیمت پیچ آهنی روکش گالوانیزه سایز M6 طول 10 میلیمتر
40
قیمت پیچ آهنی روکش گالوانیزه سایز M6 طول 15 میلیمتر
67
قیمت پیچ آهنی روکش گالوانیزه سایز M6 طول 20 میلیمتر
50
قیمت پیچ آهنی روکش گالوانیزه سایز M6 طول 25 میلیمتر
67
قیمت پیچ آهنی روکش گالوانیزه سایز M6 طول 30 میلیمتر
70
قیمت پیچ آهنی روکش گالوانیزه سایز M6 طول 35 میلیمتر
قیمت پیچ آهنی روکش گالوانیزه سایز M6 طول 40 میلیمتر
80
قیمت پیچ آهنی روکش گالوانیزه سایز M6 طول 50 میلیمتر
90
قیمت پیچ آهنی روکش گالوانیزه سایز M6 طول 60 میلیمتر
90
قیمت پیچ آهنی روکش گالوانیزه سایز M6 طول 70 میلیمتر
105
قیمت پیچ آهنی روکش گالوانیزه سایز M6 طول 80 میلیمتر
110

 

قیمت پیچ و مهره گالوانیزه گرم

قیمت برای پیچ سایز M8 با جنس آهن با روکش گالوانیزه سفید با طول های مختلف بر حسب میلیمتر می باشد.

 

 

قیمت پیچ مهره M8 قیمت(تومان)
قیمت پیچ آهنی روکش گالوانیزه سایز M8 طول ۱۰ میلیمتر 95
قیمت پیچ آهنی روکش گالوانیزه سایز M8 طول ۱۵ میلیمتر 55
قیمت پیچ آهنی روکش گالوانیزه سایز M8 طول ۲۰ میلیمتر 69
قیمت پیچ آهنی روکش گالوانیزه سایز M8 طول ۲۵ میلیمتر 56
قیمت پیچ آهنی روکش گالوانیزه سایز M8 طول ۳۰ میلیمتر 66
قیمت پیچ آهنی روکش گالوانیزه سایز M8 طول ۳۵ میلیمتر 73
قیمت پیچ آهنی روکش گالوانیزه سایز M8 طول ۴۰ میلیمتر 79
قیمت پیچ آهنی روکش گالوانیزه سایز M8 طول ۵۰ میلیمتر 90
قیمت پیچ آهنی روکش گالوانیزه سایز M8 طول ۶۰ میلیمتر 107
قیمت پیچ آهنی روکش گالوانیزه سایز M8 طول ۷۰ میلیمتر 120
قیمت پیچ آهنی روکش گالوانیزه سایز M8 طول ۸۰ میلیمتر 132
قیمت پیچ آهنی روکش گالوانیزه سایز M8 طول ۹۰ میلیمتر تماس بگیرید
قیمت پیچ آهنی روکش گالوانیزه سایز M8 طول ۱۰۰ میلیمتر 160
قیمت پیچ آهنی روکش گالوانیزه سایز M8 طول ۱۲۰۰ میلیمتر 200
قیمت پیچ آهنی روکش گالوانیزه سایز M8 طول ۱۵۰ میلیمتر تماس بگیرید

 

 

قیمت پیچ و مهره 16

قیمت پیچ و مهره سایز 16 که جنس آن با روکش گالوانیزه سفید با طول های مختلف در  جدول  قیمت زیر شرح داده می شود.

قیمت پیچ مهره M16 قیمت (تومان)
قیمت پیچ M16 طول ۴۰ میلیمتر
458
قیمت پیچ M16 سایز M8 طول ۵۰ میلیمتر
457
قیمت پیچ M16 سایز M8 طول ۶۰ میلیمتر
620
قیمت پیچ M16 سایز M8 طول ۷۰ میلیمتر
583
قیمت پیچ M16 سایز M8 طول ۸۰ میلیمتر
656
قیمت پیچ M16 سایز M8 طول ۹۰ میلیمتر
660
قیمت پیچ M16 سایز M8 طول ۱۰۰ میلیمتر
725
قیمت پیچ M16 سایز M8 طول ۱۲۰ میلیمتر
870
قیمت پیچ M16 سایز M8 طول ۱۵۰ میلیمتر
1100

 

قیمت مهره گالوانیزه

قیمت مهره با جنس آهن با روکش گالوانیزه سفید برای سایز های مختلف پیچ با قیمت هر عدد درج می شود.

 

قیمت پیچ مهره M8 قیمت (تومان)
قیمت پیچ آهنی روکش گالوانیزه سایز M8 طول ۱۰ میلیمتر
95
قیمت پیچ آهنی روکش گالوانیزه سایز M8 طول ۱۵ میلیمتر
55
قیمت پیچ آهنی روکش گالوانیزه سایز M8 طول 20 میلیمتر
69
قیمت پیچ آهنی روکش گالوانیزه سایز M8 طول ۲۵ میلیمتر
56
قیمت پیچ آهنی روکش گالوانیزه سایز M8 طول ۳۰ میلیمتر
66
قیمت پیچ آهنی روکش گالوانیزه سایز M8 طول ۳۵ میلیمتر
73
قیمت پیچ آهنی روکش گالوانیزه سایز M8 طول ۴۰ میلیمتر
79
قیمت پیچ آهنی روکش گالوانیزه سایز M8 طول ۵۰ میلیمتر
90
قیمت پیچ آهنی روکش گالوانیزه سایز M8 طول ۶۰ میلیمتر
107
قیمت پیچ آهنی روکش گالوانیزه سایز M8 طول ۷۰ میلیمتر
120
قیمت پیچ آهنی روکش گالوانیزه سایز M8 طول ۸۰ میلیمتر
132
قیمت پیچ آهنی روکش گالوانیزه سایز M8 طول 9۰ میلیمتر
قیمت پیچ آهنی روکش گالوانیزه سایز M8 طول 100 میلیمتر
160
قیمت پیچ آهنی روکش گالوانیزه سایز M8 طول 120 میلیمتر
150
قیمت پیچ آهنی روکش گالوانیزه سایز M8 طول 150 میلیمتر

 

قیمت مهره 16

قیمت مهره سایز 16 یکی از پر مصرف ترین مهره در صنعت می  باشد که قیمت آن برای جنس آهن که با روکش گالوانیزه پوشش داده شده است برای یک عدد 180 تومان و برای جنس آهن سیاه تقریبا 20 درصد کمتر می باشد.

 

فروش پیچ و مهره

فروش پیچ با مهره در مدل های محتلف با جنس های گالوانیزه، فولاد، استیل، آلومینیوم و غیره طول و سایز های مختلف با تعداد عمده عرضه می گردد.

پیچ و مهره

روش اندازه گیری پیچ

برای اندازه گیری پیچ باید از دو طرف سردنده با میکرومتر یا کولیس بدون فشار زیاد به وسیله اندازه گیری می توانید سایز پیچ را بخوانید.

پیچ و مهره

پیچ و مهره

آشنایی با انواع پیچ

پیچ و مهره

پیچ و مهره

خرید پیچ و مهره

برای اطلاع از موجودی و دریافت مشاوره و راهنمایی خرید انواع پیچ و مهره با کارشناسان واحد پایپینگ تماس بگیرید.