گسکت اسپیرال وند

 

 

گسکت اسپیرال وند

گسکت اسپیرال وند که به آن واشر اسپیرال وند هم گفته می شود به عنوان درزبند برای پر کردن فضای خالی بین دو سطح کاربرد دارد. سازنده گسکت اسپیرال وند این محصول را مطابق استاندارد ASME B16.20 در دو مدل دو رینگ و تک رینگ با جنس های فولادی یا استیل با فیلر گرافیت یا تفلون و غیره پوشش می دهند.

مشخصات گسکت اسپیرال

گسکت اسپیرال از یک رینگ داخلی و یک رینگ بیرونی و یک فیلر به عنوان پوشش تشکیل شده که روی آن مشخصاتی درج می شود که به عنوان شناسنامه یک گسکت اسپیرال وند می باشد.

روی گسکت اسپیرال سایز، کلاس، جنس رینگ بیرونی، جنس رینگ داخلی، جنس فیلر، استاندارد ساخت و اسم شرکت سازنده روی آن درج می شود.

انواع گسکت اسپیرال وند

گست اسپیرال وند از دو تا رینگ با یک فیلر و حلقه آببندی تشکیل شده است که جنس آن ها با توجه به میزان درجه حرارت و فشار کاری و میزان خورنده بودن سیال تعیین می شود.

واشر اسپیرال وند در دو مدل واشر اسپیرال وند تک رینک و واشر اسپیرال وند دو رینگ تقسیم می شوند.

گسکت تک رینگ اسپیرال

گسکت تک رینک اسپیرال مطابق استاندارد ابعادی ASME B16.20 طراحی و با یک تک رینگ بیرونی از جنس استیل با گرید های مختلف با فیلر از پوشش گرافیت یا تفلن یا آزبست و غیره در سایزهای مختلف تولید می شود.

گسکت دو رینگ اسپیرال

گسکت دو رینگ اسپیرال از یک بیرونی، یک رینگ داخلی با یک فیلر تشکیل شده است که سطح بیشتری از روی فلنج ها رو پوشش می دهد.

استاندارد ابعادی آن ها مطابق ASME B16.20 می باشد که ابعاد قطر بیرونی و قطر داخلی و ضخامت ها را مشخص می کنند.

گسکت اسپیرال وند آزبست

گسکت اسپیرال وند آزبست مطابق استاندارد ASME B16.20 در دو مدل تک رینگ و دورینگ با یک فیلر از جنس آزبست در سایز مختلف برای فشار ها و در جه حرارت های مختلف تولید می شود.

آزبست یک ماده فیبر است که غیر قابل اشتعال، استحکام بالا در مقابل فشار و خوردگی دارد و می توان به عنوان پوشش استفاده شود.

قیمت گسکت اسپیرال

قیمت گسکت اسپیرال با توجه به مدل بدون رینگ ، تک رینگ ، دو رینگ با جنس های مختلف فولاد یا استیل با گرید های مختلف و همچنین نوع جنس فیلر و سایز، کلاس کاری در قیمت نهایی تاثیر گذاری می باشد.

قیمت گسکت اسپیرال وند

قیمت گسکت اسپیرال وند برای برای فلنج های صنعتی از کلاس 150 تا 2500 و یا از PN10 تا PN40 برای جنس های مختلف متفاوت می باشد که در ادامه تعدادی از کلاس ها شرح داده می شوند.

قیمت گسکت تک رینگ اسپیرال وند

قیمت این گست با توجه به جنس تک رینگ استیل 316 با جنس فیلر گرافیت کلاس 150 مطابق استاندارد ASME B16.20 شرح داده می شود.

شرحقیمت(تومان)
قیمت گسکت اسپیرال 1/2 اینچ کلاس 15015,500
گسکت اسپیرال سایز 3/4 اینچ کلاس 15021,000
گسکت اسپیرال سایز 1 اینچ کلاس 15025,000
گسکت اسپیرال سایز 1 1/4اینچ کلاس 15026,000
گسکت اسپیرال سایز 1 1/2اینچ کلاس 15031,000
گسکت اسپیرال سایز 2 اینچ کلاس 15035,000
گسکت اسپیرال سایز 3 اینچ کلاس 15051,000
گسکت اسپیرال سایز 4 اینچ کلاس 15075,000
گسکت اسپیرال سایز 5اینچ کلاس 15090,000
گسکت اسپیرال سایز 6 اینچ کلاس 15096,000
گسکت اسپیرال سایز 8 اینچ کلاس 150130,000
گسکت اسپیرال سایز 10 اینچ کلاس 150167,000
گسکت اسپیرال کلاس 150سایز 12اینچ300,000
گسکت اسپیرال کلاس 150سایز 14اینچ345,000
گسکت اسپیرال کلاس 150سایز 16اینچ430,000
گسکت اسپیرال کلاس 150سایز 18اینچ510,000
گسکت اسپیرال کلاس 150سایز 20اینچ570,000
گسکت اسپیرال کلاس 150سایز 24اینچ730,000

قیمت گسکت اسپیرال وند کلاس 150

قیمت گسکت اسپیرال وند کلاس 150 با دو رینگ استیل و فولاد با فیلر گرافیت و مشخصات ابعادی مطابق استاندارد ASME B16.9 شرح داده می شود.

شرحقیمت(تومان)
قیمت گسکت اسپیرال وند کلاس 150سایز 1/2 اینچ20,000
قیمت گسکت اسپیرال وند کلاس 150سایز 3/4 اینچ25,000
قیمت گسکت اسپیرال وند کلاس 150سایز 1 اینچ30,000
قیمت گسکت اسپیرال وند کلاس 150سایز 1 1/4اینچ42,000
قیمت گسکت اسپیرال وند کلاس 150سایز 1 1/2اینچ50,000
قیمت واشر اسپیرال کلاس 150 سایز 2اینچ55,000
قیمت واشر اسپیرال کلاس 150 سایز 3اینچ108,000
قیمت واشر اسپیرال کلاس 150 سایز 4اینچ155,000
قیمت واشر اسپیرال کلاس 150 سایز 5اینچ192,000
قیمت واشر اسپیرال کلاس 150 سایز 6اینچ195,000
قیمت واشر اسپیرال کلاس 150 سایز 8اینچ240,000
قیمت واشر اسپیرال کلاس 150 سایز10 اینچ325,000
قیمت واشر اسپیرال کلاس 150 سایز 12اینچ445,000
قیمت واشر اسپیرال کلاس 150 سایز 14اینچ490,000
قیمت واشر اسپیرال کلاس 150 سایز 16اینچ615,000
قیمت واشر اسپیرال کلاس 150 سایز 18اینچ720,000
قیمت واشر اسپیرال کلاس 150 سایز 20اینچ790,000
قیمت واشر اسپیرال کلاس 150 سایز 24اینچ995,000

قیمت واشر اسپیرال کلاس 300

قیمت واشر اسپیرال کلاس 300 با تک رینگ جنس استیل و با فیلر از جنس گرافیت برای برای فلنج های صنعتی استاندارد شرح داده می شود.

شرحقیمت(تومان)
قیمت واشر اسپیرال کلاس 300 سایز 1/2 اینچ19,500
قیمت واشر اسپیرال کلاس 300 سایز 3/4 اینچ25,000
قیمت واشر اسپیرال کلاس 300 سایز 1 اینچ26,000
قیمت واشر اسپیرال کلاس 300 سایز 1 1/4اینچ29,000
قیمت واشر اسپیرال کلاس 300 سایز 1 1/2اینچ34,000
قیمت واشر اسپیرال کلاس 300 سایز 2اینچ44,500
سایز 3اینچ55,000
سایز 4اینچ90,000
سایز 5اینچ96,000
سایز 6اینچ122,000
سایز 8اینچ165,000
سایز 10اینچ175,000
سایز 12اینچ318,000
سایز 14اینچ390,000
سایز 16اینچ545,000
سایز 18اینچ600,000
سایز 20اینچ675,000
سایز 24اینچ860,000

قیمت واشر اسپیرال کلاس 600

قیمت واشر اسپیرال کلاس 600 تک رینگ از جنس استیل 316 با فیلر گرافیت برای فلنج های صنعتی مطابق استاندارد ASME B16.5 در جدول زیر اعلام شده است.

شرحقیمت(تومان)
قیمت واشر اسپیرال کلاس 600 سایز 1/2 اینچ19,500
قیمت واشر اسپیرال کلاس 600 سایز 3/4 اینچ25,000
قیمت واشر اسپیرال کلاس 600 سایز 1 اینچ26,000
قیمت واشر اسپیرال کلاس 600 سایز 1 1/4اینچ29,000
قیمت واشر اسپیرال کلاس 600 سایز 1 1/2اینچ34,000
قیمت واشر اسپیرال کلاس 600 سایز 2 اینچ44,500
قیمت واشر اسپیرال کلاس 600 سایز 3اینچ55,000
قیمت واشر اسپیرال کلاس 600 سایز 4اینچ96,000
قیمت واشر اسپیرال کلاس 600 سایز 5 اینچ130,000
قیمت واشر اسپیرال کلاس 600 سایز 6 اینچ155,000
قیمت واشر اسپیرال کلاس 600 سایز 8اینچ205,000
قیمت واشر اسپیرال کلاس 600 سایز 10اینچ300,000
قیمت واشر اسپیرال کلاس 600 سایز 12اینچ415,000
قیمت واشر اسپیرال کلاس 600 سایز 14 اینچ450,000
قیمت واشر اسپیرال کلاس 600 سایز 16اینچ580,000
قیمت واشر اسپیرال کلاس 600 سایز 18اینچ780,000
قیمت واشر اسپیرال کلاس 600 سایز 20اینچ855,000
قیمت واشر اسپیرال کلاس 600 سایز 24اینچ910,000

کاربرد واشر اسپیرال وند

از واشر اسپیرال وند می توان برای تمامی فلنج های صنعتی جهت آببندی بین آن ها استفاده شود که این فلنج ها می توان در پالایشگاه،کارخانه های فولاد، سیمان، خودرو و غیره کاربرد دارد.

جدول ابعاد گسکت اسپیرال وند

جدول ابعاد گسکت اسپیرال وند مطابق با استاندارد ASME B16.20 قطر بیرونی، قطر خارجی رینگ بیرونی و همچنین اندازه قطر خارجی و داخلی رینگ داخلی و ضخامت ها را مشخص می کند.

سایز

IN

رینگ مرکزیالمنت آببندیرینگ داخلی
قطر داخلیقطر خارجیقطر داخلیقطر خارجیقطر داخلیقطر خارجی
MMMMMMMMMMMM
کلاس 150
1/247.830.331.819.120.114.2
3/457.238.139.625.426.420.6
166.846.347.831.832.826.9
1 1/476.259.060.547.848.838.1
1 1/285.968.469.954.155.644.5
2104.984.485.969.971.455.6
2 1/2124.097.198.682.684.166.5
3136.7119.2120.7101.6103.181.0
4174.8147.9149.4127.0128.5106.4
5196.9176.3177.8155.7157.2131.8
6222.3208.1209.6182.6184.1157.2
8279.4262.2263.7233.4234.9215.9
10339.9316.0317.5287.3288.8268.2
12409.7373.2374.7339.9341.4317.5
14450.9404.9406.4371.6373.1349.3
16514.4462.1463.6422.4423.9400.1
18549.4525.6527.1474.7476.2449.3
20606.6576.4577.9525.5527.0500.1
24717.6684.3685.8628.7630.2603.3

فروش گسکت اسپیرال وند

این مدل گسکت در شرکت راد پایپ از سایز 2/1 اینچ تا سایز 48 اینچ در کلاس های 150، 300، 600، 900، 1500، 2500 و PN10,PN16 در سه مدل بدون رینگ و تک رینگ و دو رینگ با جنس های مختلف عرضه می گردد.

برای خرید گسکت با واحد پایپینگ شرکت راد پایپ تماس بگیرید.