توضیحات

تبدیل جوشی مانیسمان

تبدیل مانیسمان یا تبدیل جوشی مانیسمان برای تغییر سایز لوله با نوع اتصال جوشی به عنوان اتصال دائم استفاده می شوند. تبدیل مانیسمان برای کاهش یا افزایش قطر لوله با روش جوشکاری به عنوان یک اتصال دائم در کاربری های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.

E:\رادو پایپینگ\اتصالات لوله\اتصالات بنکن\تبدیل جوشی بنکن\تبدیل جوشی بنکن.jpg

فروش تبدیل جوشی مانیسمان

فروش تبدیل جوشی مانیسمان از سایز 2/1 اینچ تا سایز 48 اینچ با ضخامت های مختلف با جنس فولاد A234 WPB با دو مدل هم مرکز و غیر هم مرکز با تعداد کم و عمده عرضه می گردد.

انواع تبدیل مانیسمان

انواع تبدیل جوشی مانیسمان بر حسب کاربرد ( هم مرکز ، غیر هم مرکز ) بر حسب جنس (فولاد، مانیسمان) یا بر حسب ضخامت (از رده 20 تا 160) دسته بندی می شود.

انواع تبدیل مانیسمان

تبدیل صاف مانیسمان

منظور از تبدیل صاف هم مرکز بودن قطر ورودی و خروجی آن می باشد که برای کاهش سایز لوله مورد استفاده قرار می گیرد.

تبدیل کج مانیسمان

تبدیل کج یا تبدیل غیر هم مرکز مانیسمان که مرکز ورودی تبدیل با مرکز خروجی تبدیل دارای اختلاف می باشد که برای تغییر سایز و انحراف مسیر نیز استفاده می شوند.

تبدیل کج مانیسمان راد پایپ

قیمت تبدیل مانیسمان

قیمت تبدیل مانیسمان با توجه به مدل مستقیم یا کج ، جنس، سایز، ضخامت یا برند کشور تولید کننده در قیمت گذاری تبدیل جوشی تاثیر دارد.

قیمت تبدیل مانیسمان رده 40

قیمت بر حسب جنس فولاد A234 WPB و رده 40 با استاندارد ابعادی مطابق ASME B16.9 و برند ساخت کشور چین می باشد.

شرح قیمت(تومان)
قیمت تبدیل رده  40 سایز 1.2*3.4 اینچ 7,490
قیمت تبدیل رده  40 سایز 1.2*1 اینچ 10,080
قیمت تبدیل رده  40 سایز 3.4*1 اینچ 10,080
قیمت تبدیل رده  40 سایز 1.2*1.4 1 اینچ 13,020
قیمت تبدیل رده  40 سایز 3.4*1.4 1 اینچ 15,260
قیمت تبدیل جوشی رده  40 سایز 1*1.4 1 اینچ 15,260
قیمت تبدیل جوشی رده  40 سایز 1*1.2 1 اینچ 15,540
قیمت تبدیل جوشی رده  40 سایز 1.4 1*1.2 1 اینچ 15,540
قیمت تبدیل جوشی رده  40 سایز  1.2*2 اینچ 27,720
قیمت تبدیل جوشی رده  40 سایز 3.4*2 اینچ 27,720
قیمت تبدیل جوشی رده  40 سایز  1*2 اینچ 24,780
قیمت تبدیل جوشی رده  40 سایز 1.4 1*2 اینچ 21,490
قیمت تبدیل جوشی رده  40 سایز  1.2 1*2 اینچ 21,490
قیمت تبدیل جوشی رده  40 سایز 1.2*1.2 2 اینچ 74,900
قیمت تبدیل جوشی رده  40 سایز 3.4*1.2 2 اینچ 74,900
قیمت تبدیل جوشی رده  40 سایز  1*1.2 2 اینچ 48,300
قیمت تبدیل جوشی رده  40 سایز  1.4 1*1.2 2 اینچ 44,100
قیمت تبدیل جوشی رده  40 سایز 1.2 1*1.2 2 اینچ 44,100
قیمت تبدیل جوشی رده  40 سایز  2*1.2 2 اینچ 44,300

 

قیمت تبدیل جوشی رده 40

شرح قیمت(تومان)
قیمت تبدیل جوشی رده  40سایز 1.2*3 اینچ 7,490
قیمت تبدیل جوشی رده  40سایز 3.4*3 اینچ 10,080
قیمت تبدیل جوشی رده  40سایز 1*3 اینچ 10,080
قیمت تبدیل جوشی رده  40سایز 1.4 1*3 اینچ 13,020
قیمت تبدیل جوشی رده  40سایز 1.2 1*3 اینچ 15,260
قیمت تبدیل جوشی رده  40سایز  2*3 اینچ 15,260
قیمت تبدیل جوشی رده  40سایز  1.2 2*3 اینچ 15,540
قیمت تبدیل جوشی رده  40سایز  1.2*4 اینچ 15,540
قیمت تبدیل مانیسمان رده  40سایز 3.4*4 اینچ 27,720
قیمت تبدیل جوشی رده  40سایز  1*4 اینچ 27,720
قیمت تبدیل جوشی رده  40سایز 1.4 1*4  اینچ 24,780
قیمت تبدیل جوشی رده  40سایز  1.2 1*4 اینچ 21,490
قیمت تبدیل جوشی رده  40سایز  2*4 اینچ 21,490
قیمت تبدیل جوشی رده  40سایز 1.2 2*4  اینچ 74,900
قیمت تبدیل جوشی رده  40سایز  1.4 2*4 اینچ 74,900
قیمت تبدیل جوشی رده  40سایز  3*4 اینچ 48,300

 

قیمت تبدیل رده 40 مانیسمان

تبدیل جوشی رده40 قیمت(تومان)
تبدیل جوشی رده 40 سایز 1*5 اینچ 175,600
تبدیل جوشی رده 40 سایز 1.4 1*5 اینچ 135,000
تبدیل جوشی رده 40 سایز 1.2 1*5 اینچ 135,000
تبدیل جوشی رده 40 سایز 2*5 اینچ 108,00
تبدیل جوشی رده 40 سایز 1.2 2*5 اینچ 90,000
تبدیل جوشی رده 40 سایز 3*5 اینچ 78,000
تبدیل جوشی رده 40 سایز 4*5 اینچ 72,000
تبدیل رده 40 سایز 1.4 1*6 اینچ 207,000
تبدیل رده 40 سایز 1.2 1*6 اینچ 207,000
تبدیل رده 40 سایز 2*6 اینچ 101,000
تبدیل رده 40 سایز 3*6 اینچ 109,000
تبدیل رده 40 سایز 4*6 اینچ 115,000
تبدیل رده 40 سایز 5*6 اینچ 115,000

 

 

لیست قیمت تبدیل مانیسمان

تبدیل رده40 قیمت(تومان)
تبدیل رده 40 سایز 2*8 اینچ 308,000
تبدیل  رده 40 سایز 3 *8 اینچ 245,000
تبدیل  رده 40 سایز 4*8 اینچ 232,000
تبدیل  رده 40 سایز 5*8 اینچ 212,000
تبدیل  رده 40 سایز 6*8 اینچ 200,000
تبدیل  رده 40 سایز 2*10 اینچ 590,000
تبدیل  رده 40 سایز 1.2 2*10 اینچ 580,000
تبدیل  رده 40 سایز 3*10 اینچ 510,000
تبدیل  رده 40 سایز 4*10 اینچ 440,000
تبدیل  رده 40 سایز 5*10 اینچ 410,000
تبدیل  رده 40 سایز 6*10 اینچ 385,000
تبدیل  رده 40 سایز 18*10 اینچ 360,000
تبدیل  رده 40 سایز 4*12 اینچ 730,000

 

 

لیست قیمت تبدیل مانیسمان سایز 14 – 16 – 18 اینچ

تبدیل جوشی رده 40 قیمت(تومان)
تبدیل رده 40 سایز 6*14 اینچ 1,420,000
تبدیل  رده 40 سایز 8*14 اینچ 1,350,000
تبدیل  رده 40 سایز 10*14 اینچ 1,240,000
تبدیل  رده 40 سایز 12*14 اینچ 1,240,000
تبدیل  رده 40 سایز 6*16 اینچ 2,250,000
تبدیل  رده 40 سایز 8*16 اینچ 2,180,000
تبدیل  رده 40 سایز 10*16 اینچ 2,090,000
تبدیل  رده 40 سایز 12*16 اینچ 1,980,000
تبدیل  رده 40 سایز 14*16 اینچ 1,750,000
تبدیل  رده 40 سایز 8*18 اینچ 2,880,000
تبدیل  رده 40 سایز 10*18 اینچ 2,730,000
تبدیل  رده 40 سایز 10*18 اینچ 2,410,000
تبدیل  رده 40 سایز 14*18 اینچ 2,310,000
تبدیل  رده 40 سایز 16*18 اینچ 2,310,000

 

لیست قیمت تبدیل مانیسمان سایز 20 و 24 اینچ

تبدیل مانیسمان رده 40 قیمت(تومان)
تبدیل  رده 40 سایز 8*20 اینچ 4,650,000
تبدیل  رده 40 سایز 10*20 اینچ 3,390,000
تبدیل  رده 40 سایز 12*20 اینچ 3,840,000
تبدیل  رده 40 سایز 14*20 اینچ 3,750,000
تبدیل  رده 40 سایز 16*20 اینچ 3,680,000
تبدیل  رده 40 سایز 18*20 اینچ 3,640,000
تبدیل رده 40 سایز 10*24 اینچ 5,880,000
تبدیل  رده 40 سایز 12*24 اینچ 5,650,000
تبدیل  رده 40 سایز 14*24 اینچ 5,430,000
ردیوسر  رده 40 سایز 16*24 اینچ 5,430,000
ردیوسر  رده 40 سایز 18*24 اینچ 5,430,000
ردیوسر  رده 40 سایز 20*24 اینچ 5,430,000

 

ابعاد تبدیل مانیسمان

ابعاد تبدیل مطابق استاندارد ابعادی ASME B16.9 می باشد که ضخامت و قطر ورودی و قطر خروجی و طول تبدیل مشخص می شود.

خرید تبدیل مانیسمان

برای خرید تبدیل مانیسمان از سایز 2/1 اینچ تا سایز 48 اینچ با جنس فولاد A234 WPB با ضخامت های مختلف با واحد پایپینگ شراکت راد پایپ تماس بگیرید.

دیدگاه

هنوز هیچ دیدگاهی ارسال نشده است

اولین دیدگاه را شما ارسال کنید “تبدیل جوشی مانیسمان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *